Forsiden

Høringssvar fra Kunnskapsdepartementet

Dato: 22.08.2016

Svartype: Uten merknad

På side 184 vises det til at Kunnskapsdepartementet har satt i gang et arbeid med å utrede en betydelig utvidelse av praksis i kommunesektoren for flere helsefagstudier. Her kan det opplyses at KD mottok rapporten Kvalitet i praksisstudiene i helse- og sosialfaglig høyere utdanning i februar 2016. https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/-okt-kvalitet-i-praksisdelen-av-helse--og-sosialfag/id2478301/