Forsiden

Høringssvar fra Sykehuset Østfold Hf

Oppfølging av forslag i primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen mv

Dato: 27.09.2016

Svartype: Med merknad

Sykehuset Østfold slutter seg til de innspill som Helse Sør-Øst RHF gir til  oppfølgingen av forslagene i primærhelsetjenestenmeldingen og oppgavemeldingen.