Forsiden

Høringssvar fra Universitets- og høgskolerådet (UHR), ved Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfag (NFE-HS) og syv nasjonale profesjonsråd (NPR)

Merknader til Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger to høringsuttalelser fra UHR i samme dokument:
1. En generell høringsuttalelse fra Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning (NFE-HS).

2: Mer profesjonsspesifikke høringsuttalelser fra åtte av de nasjonale profesjonsrådene for utdanning og forskning på det helse- og sosialfaglige utdanningsområdet.

Vedlegg