Forsiden

Høringssvar fra Fellesorganisasjonen (FO)

Høringssvar fra Fellesorganisasjonen (FO) - endret versjon

Dato: 29.09.2016

Svartype: Med merknad

Obs! Vi har endret noe i vårt høringssvar - det bes om at det forrige slettes og erstattes av dette.

Vedlegg