Forsiden

Høringssvar fra Norges forsknignsråd

Høringssvar fra NOrges Forskningsråd

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Forskningsrådet støtter regjerningens forslag om innføring av kompetansekrav i helse- og omsorgstjenesten. Dette vil bidra til at den kommunale helse- og omsorgstjenesten bedre kan legge til rette for og medvirke til forskning, ref kommunenes lovpålagte ansvar for å medvirke til og tilrettelegge for forskning. Innføring av kompetansekrav vil også gjøre kommunene mer attraktive både som forskningsarena og som samarbeidspartnere i forskningsprosjekter og med det bidra til mer kunnskapsbaserte tjenester og økt kvalitet i tjenestene.