Forsiden

Høringssvar fra Rælingen kommune

Rælingen kommune-høringsuttalelse primærhelsemeldingen

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

 Vedlagte hørignsuttalelse ble enstemmig vedtatt i komite for helse og sosial 06.09.2016. http://innsyn.ralingen.kommune.no/eInnsynRAL/DmbHandling/ShowDmbHandlingDocument?dmbId=13356&caseType=Protokoll&registryEntryId=313516

Vedlegg