Forsiden

Høringssvar fra Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge

Innspill til endringer i organisering av tannhelsesektoren

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Tannhelsetjenestens Kompetansesenter Midt-Norge (TkMN) ønsker å avgi et innspill til høringen. Dette er vedlagt som egen fil.

Vedlegg