Forsiden

Høringssvar fra Tolga kommune

Dato: 03.10.2016

Svartype: Med merknad

Helse-og omsorgsdept.

 

                                                                                                                              Dato: 03.10.2016

 

 

Vår ref.

Løpenr.

Arkivkode

Saksbehandler

Deres ref.

16/667-4

3774/16

G00 &13

Kari Sundmoen Jordet 62 49 65 09

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - HØRINGSNOTAT OM OPPFØLGING AV FORSLAG I PRIMÆRHELSETJENESTEMELDINGEN OG OPPGAVEMELDINGEN MV.

 

 

Fra møtet i Kommunestyret den 29.09.2016, saksnr 67/16.

 

Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak:

 

  1. Tolga kommunestyre er negative til at kommunene pålegges en rekke nye krav og forventninger uten at det signaliseres at nye friske midler medfølger.
  2. Tolga kommunestyre fraråder at ansvaret for tannhelsetjenester overføres fra fylkeskommunene til kommunene. Fylkeskommunen har bygd opp et sterkt fagmiljø for tannhelsetjenesten, som vil bli pulverisert ved overføring av tjenesten til mange små kommuner Med hilsen Konsulent Kopi:Vedlegg: Særutskrift
  3.  
  4.  
  5.  
  6. Kari Sundmoen Jordet
  7.  
  8.  
  9.  

Vedlegg