Forsiden

Høringssvar fra Utenriksdepartementet

Oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 30.09.2016

Svartype: Uten merknad

Utenriksdepartementet har ingen merknader til saken.