Forsiden

Høringssvar fra Kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol

Høringssvar til Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 13.09.2016

Svartype: Med merknad

Se høringssvar i vedlegget.

Vedlegg