Forsiden

Høringssvar fra Pensjonistforbundet

pensjonistforbundets høringssvar vedr. oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og oppgavemeldingen

Dato: 30.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg