Forsiden

Høringssvar fra Porsgrunn kommune

Høringsnotat om oppfølging av forslag i Primærhelsetjenestemeldingen og Oppgavemeldingen mv.

Dato: 26.09.2016

Svartype: Med merknad

Porsgrunn kommune oversender høringssvar i samsvar med rådmannens saksutredning i PS 37/16, Utvalg for helse og omsorg 13.09.2016, jf vedlegg.

Vedlegg