Forsiden

Høringssvar fra Oppland fylkeskommune

Høring Overføring av ansvaret for tannhelsetjenester fra fylkeskommunen til

Dato: 16.09.2016

Svartype: Uten merknad

Oppland fylkeskommune behandlet høringen i Fylkesutvalget 06.09.16

Fylkesutvalget fattet slikt vedtak:

Fylkesutvalget mener at overføringa av tannhelsetjenesten fra fylkeskommunen til kommunen vil kunne skape utfordringer for det gode og likeverdige tilbudet vi har i dag. Det er viktig at den nye ordningen beholder og videreutvikler disse elementene som fylkeskommunen har arbeidet fram som fleksibilitet, likeverdig tilbud lokalt, rekruttering til hele fylket, og spesialteam blant annet for torturofre. Fylkesutvalget er bekymret for at kommunene ikke er godt nok forberedt hverken kvalitetsmessig eller økonomisk, og at dette går utover brukerne.

Fylkesutvalget mener at det lovmessige arbeidet med tannhelsetjenesten integrert i den kommunale helse- og omsorgstjenesteloven viderefører omfanget av det offentliges ansvar og dagens rettigheter til tannhelsetjenester.

 

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/opplandfk/AgendaItems/Details/201852

Vedlegg