Forsiden

Høringssvar fra Østfold fylkeskommune

Høringssvar- Østfold fylkeskommune - Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldinge og Oppgavemeldingen mv

Dato: 28.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt følger administrasjonens forslag til høringgssvar - Oppfølging av Primærhelsetjenestemeldinge og Oppgavemeldingen mv. Saksutredningen oversendes med forbehold om politisk godkjenning.

Vedlegg