Høringsnotat om skatte- og trygdeforhold for fiskarar

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Sosialdepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: