Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat

Forslag til midlertidig lov om tillegg i lov 103/1992 om pengespill m.v. (pengespilloven)

I lov 28. august 1992 nr. 103 om pengespill m.v. gjøres følgende endring:

I

§ 10 nytt fjerde ledd skal lyde:

I 2012 kan det gjennomføres en spilleomgang for tallspillet Lotto hvor overskuddet fra spilleomgangen fordeles med 50 % til Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og 50 % til fordeling etter første ledd annet punktum.


II

Loven trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2012.