Høringssvar fra Regjeringsadvokaten

Vedr. evaluering av offentleglova

Dato: 07.04.2016

Svartype: Uten merknad

Jeg viser til høringsbrev vedrørende evaluering av offentleglova. Regjeringsadvokaten har ingen merknader til høringen.

 

Mvh

Torje Sunde, advokat