Høringssvar fra Statens kartverk

Høring- evaluering av offentleglova

Dato: 25.05.2016

Svartype: Uten merknad

Statens kartverk har ingen merknader til høringen.