Høringssvar fra Leikanger kommune

Dato: 04.04.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg