Høringssvar fra Landsorganisasjonen i Norge

Høring - evaluering av offentlighetsloven

Dato: 17.03.2016

Svartype: Ønsker ikke kommentere

Se vedlagte fil.

Vedlegg