Høringssvar fra Høyesterett

Høringsuttalelse - Evaluering av Offentleglova

Dato: 18.05.2016

Svartype: Uten merknad

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.