Høringssvar fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser