Høringssvar fra Petimeteret

Petimeteret

Dato: 23.05.2016

Svartype: Med merknad

Hei!

Velagt er "virksomheten" Petimeterets høringssvar til evalueringen av offentlighetsloven.

 

Petimeteret

Vedlegg