Høringssvar fra Felles studieadministrativt tenestesenter (FSAT)

Høyringsfråsegn frå FSAT

Dato: 25.05.2016

Svartype: Med merknad

Vårt høyringsfråsegn er lagt ved.

Venleg helsing

Katrine Elida Aaland

seniorrådgjevar

Felles studieadministrativt tenestesenter

Vedlegg