Høyringssvar frå Irene Østenseth

Gi meg mulighet til å bli hørt

Dato: 10.10.2015

Svartype: Utan merknad

Muntlig framstilling

Jeg gir gjerne politikerne en muntlig framstilling om en situasjon mennesker, jeg gjentar, mennesker, i dette landet av og til settes i.

Min bakgrunn er IT-ingeniør, optometrist og pasient. Jeg har alltid vært ikke-røker, med null erfaring med narkotika og har aldri misbrukt alkohol.

Psykiatrien har endret karakter over en del år og ikke til det bedre. Og det er desverre ikke pasientene som er det største problemet.

Om våre politikere bryr seg om menneskerettigheter og at Norge skal være et godt land å bo i;

Gi meg en sjans til å fortelle.