Høyringssvar frå Mental Helse Ungdom

Høringsuttalelse - Mental Helse Ungdom

Dato: 06.01.2016

Svartype: Med merknad

Høringsuttalelse fra Mental Helse Ungdom følger vedlagt.

Kristian Kise Haugland

Assisterende generalsekretær

Mental Helse Ungdom

Vedlegg