Høyringssvar frå Barne og ungdomspsykiatrisk klinikk St.Olavs Hospital Trondheim

Forslag om endringer i psykisk helsevernloven

Dato: 08.01.2016

Svartype: Med merknad

Se vedlegg nedenfor hvor vårt høringssvar er skrevet inn.

Vedlegg