Høyringssvar frå Advokatforeningen

Høring - Forslag til endringer i psykisk helsevernloven

Dato: 08.01.2016

Svartype: Med merknad

Vedlagt oversendes Advokatforeningens høringsuttalelse ang. ovennevnte.

Høringsuttalelsen vil også bli sendt underskrevet pr. post.

Vedlegg