Høyringssvar frå Forsvarsdepartementet

Dato: 03.11.2015

Svartype: Utan merknad

Forsvarsdepartementet  viser til høringsbrevet av 9. oktober 2015.

Forsvarsdepartementet har ingen merknader til høringsforlaget.