Høyringssvar frå Psykiater Dag Coucheron

FARLIG FORSLAG

Dato: 13.10.2015

Svartype: Med merknad

FARLIG FORSLAG

Staten foreslår nå en ytterligere skjerping av de lovlige midler man har til å kontrollere at pasienter ved psykiatriske institusjoner ikke innfører i helseforetakene stoffer som kan skade dem. Til nå har man måttet ha skjellig grunn til mistanke for å kunne ransake pasienter som f.eks. kommer fra perm. Nå skal alle pasienter kunne kontrolleres, uten at de mistenkes for noe ulovlig. Meg bekjent er problemet marginalt. Hvor mange som ruser seg på illegale stoffer må være få i forhold til den neddoping som psykiatrien selv står for. Denne pasifiseringen som generelt råder på psykiatriske institusjoner er i seg selv et tilstrekkelig vern mot at det blir innført illegale stoffer i noen større skala. Kontrolltiltakene som gjelder i fengsler har vist seg virkningsløse. Hvorfor tro at det blir bedre i psykiatrien? Hvorfor innføre tiltak som stigmatiserer pasienter i psykiatrien ytterligere, både i øynene til folk flest og hos pasientene selv? Tror virkelig myndighetene det skal bli lettere å være både pasient og hjelpepersonell innenfor psykiatrien med et slikt tiltak? Mange pasienter opplever allerede at de befinner seg i fengsel når de er innlagt eller blir behandlet på tvang. Nå skal altså dette elementet styrkes og pasientrettighetsloven, som mange innenfor systemet ikke tar hensyn til i dag, svekkes ytterligere. Kontrolltiltak og tvang må minskes, ikke økes! Frivillighetsaspektet ved all behandling innenfor psykiatrien har vist seg som den eneste farbare veien til varig bedring. Hvorfor innføre tiltak som svekker dette prinsippet? Naturligvis kan det oppstå situasjoner som krever at man tar tak i en pasient som f.eks. er deliriøs, men dette trenger man ingen lovhjemmel for. Det er nok med alminnelig medmenneskelighet. Den største faren innenfor psykiatrien er ikke innførsel av ulovlige substanser. Den største faren er den LOVLIGE neddopingen av alle de pasientene som overmedisineres i dag. Det er blitt sagt før og det kan ikke gjentas for ofte; ”Psykofarmaka gjør antakelig mer skade enn gagn!” Det er en skam at man ufortrødent fortsetter overmedisineringen og kombinasjonsbehandling med flere ulike "psykofarmaka" uten at man har anelse om virkningen av disse og uten sikre diagnoser og langtidsperspektiv på pasientens videre liv! Dropp forslaget!  Det er mer enn nok tvang i psykiatrien som det er.

 

Psykiater Dag Coucheron