Høyringssvar frå Regionsenter for barn og unges psykiske helse - Helseregion Øst og Sør

Forslag til endringer i psykisk helsvernloven

Dato: 19.10.2015

Svartype: Utan merknad

RBUP Øst og Sør har tatt høringen til orientering, og vi har ingen kommentarer.