Høyringssvar frå Statens helsetilsyn

Høringssvar forslag til endringer i psykisk helsevernloven kontroll for å hindre innføring av legemiddel rusmiddel skadelige stoff farlige gjenstander og rømmingshjelpemiddel

Dato: 07.01.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg