Høyringssvar frå Norsk Sykepleierforbund

Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven

Dato: 06.01.2016

Svartype: Med merknad

Hei

Vedlagt NSFs høringssvar knyttet til endriner i psykisk helsevernloven.

 

Mvh

Svein R. Schømer-Olsen

NSF

Vedlegg