Høyringssvar frå NTNU - Det medisinske fakultet

Endringar i psykisk helsevernloven _ svar fra NTNU - Det medisinske fakultet

Dato: 08.01.2016

Svartype: Med merknad

Dekan ved Det medisinske fakultet, NTNU, har bedt senterleder ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern, utarbeide høringssvar fra fakultetet.

Svaret følger vedlagt.

Vennlig hilsen

for Det medisinske fakultet

Judith Rødsten

Seksjonssjef, Mob 91897877

Vedlegg