Høyringssvar frå Helse Midt-Norge RHF

Høringssvar fra HMN RHF

Dato: 21.12.2015

Svartype: Utan merknad

Helse Midt-Norge RHF støtter endring i psykisk helsevernloven. Tiltaket vil føre til økt sikkerhet og et bedre behandlingsmiljø og arbeidsmiljø. Det er viktig at rutinekontroll gjennomføres med god informasjon, interne prosedyrer og at tiltaket dokumenteres i pasientjournal.