Høyringssvar frå Landbruks- og matdepartementet

Svar på høring - Endringer i psykisk helsevernloven -

Dato: 12.10.2015

Svartype: Utan merknad

Vi viser til høringsbrev av 9. oktober 2015 med oversendelse av ovennevnte sak.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.