Høyringssvar frå Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal