Høyringssvar frå Psykiatrisk klinikkLovisenberg Diakonale Sykehus

Hørinsgsvar fra Psykiatrisk klinikk Lovisenberg Diakonale Sykehus

Dato: 30.11.2015

Svartype: Med merknad

Psykiatrisk klinikk ved Lovisenberg Diakonale Sykehus støtter forslaget til endringer i psykisk helsevernloven.

Vi ser imidlertid en fare for at rutinekontroll kan føre til mindre vektlegging av informasjon om tiltaket. Dette bør spesifiseres i forskriftene til loven.

God informasjon om hvorfor gjennomgang og visitering gjøres kan forhindre at pasienten føler seg mistenkeliggjort. Vi tror at dette også er noe av grunnen til at vi sjelden opplever ubehageligheter rundt disse situasjonene i vår klinikk.