Høyringssvar frå Norges Høyesterett

Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevern

Dato: 13.10.2015

Svartype: Utan merknad

Høyesterett kommer ikke til å avgi høringsuttalelse i denne saken.