Høyringssvar frå Person som ikke har oppgitt navn

Referanse: 348362

Stopp tilskudd til trossamfunn.

Dato: 20.08.2016

Svartype: Med merknad

Hei

 

Viktig at staten umiddelbart stopper tilskudd til trossamfunn. Tro og overtro er en privatskap som ikke hører under statens ansvarsområde. Derimot er tilskudd til bevaring av verneverdige bygninger og minnesmerker en ordningen som kan bevare kirker og andre minnesmerker for fremtiden.