Høyringssvar frå Kirkerådet, Den norske kirke

Høringssvar fra Kirkerådet, Den norske kirke

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg