Høyringssvar frå Hedmark Revisjon IKS

ENDRINGER I LOVGIVNING OM TILSKUDD TIL TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN UTENOM DEN NORSKE KIRKEN

Dato: 14.08.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg