Høyringssvar frå Kvekersamfunnet The Religious Societty of Friends (Quakers) in Norway

Dato: 15.09.2016

Svartype: Med merknad

Vedlegg