Høyringssvar frå Landbruks- og matdepartementet

Høringssvar

Dato: 15.08.2016

Svartype: Utan merknad

Vi viser til brev av 29. juni 2016.

Landbruks- og matdepartementet har ingen merknader til saken.