Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv

Høyringssvar frå Klepp kommune, sentraladministrasjonen

Ny forskrift - offentlege arkiv - høyring

Dato: 13.01.2017
Svartype: Med merknad

Sjå vedlegg!

Vedlegg