Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv

Høyringssvar frå Universitets- og høgskolerådet

Dato: 15.11.2016
Svartype: Ønsker ikkje å kommentere