Høyringssvar frå A-2 Norge AS

Krav om Noark-godkjenning, jf. § 11

Dato: 13.01.2017

Svartype: Med merknad

Det er mye bra i den nye forskriften, men krav til Noark-godkjenning av arkivsystemet gjør det vanskelig å integrere korrespondanse i fagsystemene inn i et felles arkivregime. Krav om Noark-godkjenning bør erstattes med en liste av minimumskrav til arkivering. Fagsystemer som inneholder arkivfunksjonalitet må oppfylle disse minimumskravene, og virksomheten må selv være ansvarlig for å sikre at minimumskravene er oppfylt gjennom den foreslåtte internkontrollen. For å ivareta tilsynsrollens behov, kan det etableres en meldeordning for systemer som inneholder arkiv-funksjonalitet.

Til toppen