Høyring - ny forskrift om offentlege arkiv

Høyringssvar frå Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta

Merkand til ny forskrift om offentlege arkiv

Dato: 10.01.2017
Svartype: Med merknad

Merknad er vedlagt.

Vedlegg