Høringssvar fra Arvid Ø. Løkenberg

Dato: 19.10.2019

Havvindprosjekter er ikke på noe måte bedre enn vindkraft utbygging på land. De akkurat like ødeleggende for natur og artsmangfold.

Men like viktig: Norge har på ingen måte behov for noen form for vindkraft! Norge er i utgangspunktet mer enn selvforsynt med strøm, og hvis det var slik at vi trengte mer strøm - så burde vindkraft være det siste man befattet seg med. Det finnes vel ingen metode for kraftproduksjon som har lavere virkningsgrad - eller som er dyrere enn vindkraft.