Høringssvar fra Anett Aksberg

Dato: 01.11.2019

Dette området er et stort område som er beite område for fisken. Og sjøfugler trekkes hit på grunn av fisken, her vil også fulen søke seg til dette området i hekketiden og en del av dem kommer til å bli drept av vindmøllene.

Dette er også et attraktivt område for fiskere.

En annen ting er at Sandskallen ikke ligger der det søkes om for å få utnyttet fornybar energi. Sandskallen ligger i realiteten ca 13 nautiske mil unna dette området, og er 0,8km2 mens det søkte området er 260km2.

På bakgrunn i dette er høringsdokumentene misvisende og feilinformerende når det gjelder stedsnavn, og det vil være en skandale å tillate havvindmøller på ett av Europas viktigste fiskefelt.

I tillegg har man ikke en konkret oversikt over de miljømessige konsekvensene av vindkraftverk til havs. Dette er forhold som må avklares før det settes i gang en storstilt utbygging av vindkraft i Norge, uansett hvor dette skulle ligge. Men å legge dette i et av Europas viktigste fiskefelt er ingen god planlegging uansett.

Mvh

Anett Aksberg